કોરોના સંકટની વચ્ચે કર્મચારીઓની મુશ્કેલી વધી, નોકરી ગયા પછી પણ ટેક્સ ચુકવવો પડશે

કર્મચારીઓને કોરોના રોગચાળા દરમિયાન બેવડા મારનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ઘણા ઉદ્યોગો / સંસ્થાઓએ લોકડાઉનને કારણે આવકના નુકસાનને કારણે કર્મચારીઓને છૂટા કર્યા છે, જ્યારે ઘણા લોકો નિવૃત્તિની નજીકના કર્મચારીઓને અકાળ નિવૃત્તિ (વીઆરએસ) આપી ચૂક્યા છે. આવી કંપનીઓ આ છુટા કરાયેલા કર્મચારીઓને ગ્રેચ્યુઇટી, વીઆરએસ ભથ્થાં, વધારાના પગાર જેવી વિવિધ ચુકવણી કરી રહી છે. આવા કર્મચારીઓને એવો ફટકો પડી રહ્યો છે કે નોકરી ગઈ છે અને મળેલા ભથ્થાં પર આવકવેરો લાદવામાં આવી રહ્યો છે.

વેતન ઉપરાંત મળતી રકમ પર ચૂકવવાનો રહેશે ટેક્સ

આવકવેરા કાયદાની કલમ 17 (3) હેઠળ કોઈપણ કર્મચારીને કંપની તરફથી મળતા પગાર ઉપરાંત પ્રાપ્ત ચુકવણી પર આવકવેરો ભરવો પડે છે. આ અંતર્ગત, નોકરીમાંથી દૂર કરાયેલા કર્મચારીને આ સમયગાળા દરમિયાન મળેલા ભથ્થાઓ પર આવકવેરો ભરવો પડશે. જો તમે નોકરી છોડ્યા પછી અન્ય કામ કરીને પૈસા કમાવો છો, તો તમારે તે આવક પર પણ ટેક્સ ભરવો પડશે. જોકે, તેમાં કેટલીક છૂટછાટની જોગવાઈઓ પણ છે.