અમેરિકામાં FDAએ હાઇડ્રોક્સાઇક્લોરોક્વિન અને ક્લોરોક્વિનની ઇમરજન્સી પરવાનગીને કરી રદ

અમેરિકામાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ એસોસિએશન (FDA)એ હાઇડ્રોક્સાઇક્લોરોક્વિન અને ક્લોરોક્વિનની ઇમરજન્સી પરવાનગીને રદ્દ કરી દીધી છે. ન્યુ યોર્ક ટાઇમ્સ અનુસાર, એફડીએએ જણાવ્યું છે કે, આ દવા “અસરકારક થવાની સંભાવના નથી.”

ઉલ્લેખનીય છે કે, અમેરિકામાં કોરોનાના કહેર વચ્ચે ભારતથી આ બંને દવાની નિકાસ કરવામાં આવી રહી છે. ભારત દ્વારા આ મુશ્કેલીનાં સમયમાં કોરોના દર્દીની સારવાર માટે આ દવા અમેરિકા મોકલવામાં આવી રહી છે.