ગુજરાત કોંગ્રેસે 13 જિલ્લા-શહેર પ્રમુખોના નામ જાહેર કર્યા

ગુજરાત કોંગ્રેસના 13 જિલ્લા-શહેર પ્રમુખોના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેમાં રાજેશ ગોહિલને ગુજરાત OBC વિભાગના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. લોકસભા ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ એક્શનમાં આવી ગઈ છે. દરમિયાન કોંગ્રેસે 13 જિલ્લા પ્રમુખોના નામ જાહેર કર્યા છે.

અમરીશ સોલંકીને અમદાવાદ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ, મનોજ કથીરિયાને ગુજરાત કોંગ્રેસના જામનગર જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ, મનોજ જોષીને જૂનાગઢ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને નૌશાદ સોલંકીને સુરેન્દ્રનાગ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

આ ઉપરાંત મોરબી જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ કિશોર ચીખલિયા અને મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ હસમુખ ચૌધરી અને સાબરકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અશોક પટેલ અને ભરૂચ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ રાજેન્દ્રસિંહ રાણા અને અમદાવાદ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમરીશ સોલંકીને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.

ઘેમર રબારીને પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ તરીકે મહિસાગર જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ ચૌહાણ અને પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઘેમર રબારી અને ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ હિતેશ વ્યાસ સાથે સુરત શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ધનસુખ રાજપૂત અને રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ અતુલ રાજાણીની નિણૂંક કરવામાં આવી છે.