એક સમયે ઘોડાને ઉંચકી લેનારી વ્યક્તિએ આ વખતે ગાયને ખભા પર ઉંચકી લીધી, આવું કરવા પાછળનું રહસ્ય શું છે?

રશિયાના એક વેઈટલિફ્ટરનો વિશ્વના સૌથી શક્તિશાળી શખ્સ હોવાનો દાવો છે, તેણે 350 કિલો વજનની ગાયને પોતાની પીઠ પર એક મિનિટથી વધુ સમય સુધી ઉઠાવી પોતાની શક્તિનું પ્રદર્શન કર્યું હતું.

40 વર્ષીય દમિત્રિ ખાલેદ્ઝીએ ડોનેત્સક સર્કસમાં પ્રદર્શન કરે છે તેણે કથિત રીતે 63 ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યા છે જેમાં ડ્મીટીએ આશરે 150 કિલો વજનનો પથ્થર ઊંચકી રાખ્યો છે. વીડિયોમાં દેખાય છે કે યુક્રેનના શક્તિશાળી વ્યક્તિએ પોતાના ખભા પર એક ગાય ઊંચકી રાખી છે.

દિમિત્ર કંઇ પહેલી વખત આ રીતે સ્ટન્ટ માટે પ્રાણી નથી ઉંચક્યુ. તેણે આ પહેલા પોતાના ખભા પર ઘોડો ઉંચક્યો હતો. તેના વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં 151 કિલોગ્રામનો પથ્થર માત્ર એક હાથે ઉંચક્યો હતો.