વિશ્વનો સૌથી નાનો સોનાનો સિક્કો, વજન છે માત્ર ચોખાના બે દાણા જેટલું

સ્વીટ્ઝરલેન્ડની ટંકશાળમાં વિશ્નો સૌથી નાનો સોનાનો સિક્કો બનાવવામાં આવ્યો હતો, તેને જોવા મેગ્નિફાયિંગ ગ્લાસની જરૂર પડે છે. સિક્કાની બંને બાજુ અલ્બર્ટ આઈન્સટાઈનની જીભ બહાર નીકાળેલી તસવીર અંકિત છે. સરકારી સ્વિસમિન્ટે કહ્યું હતું કે 0.12 ઈન્ચ આકારનો સોનાનો સિક્કો વિશ્વમાં સૌથી નાનો છે. બે કાગળને ભેગા કરવા પર આવતી જાડાઈ જેટલી તેની જાડાઈ છે. સિક્કાનું વજન એક આઉંસનો 1-500મો ભાગ (0.063 ગ્રામ) છે. સિક્કાનું મૂલ્ય અંદાજે 20 પૈસા છે તેનું વજન ચોખાના બે દાણા જેટલું જ છે.

સ્વિટઝરલેન્ડની નેશનલ ટંકશાળે આ સિક્કાને તૈયાર કર્યા છે. આ સિક્કાનું મુલ્ય એક ચતુર્થ ફ્રાન્ક રાખવામાં આવ્યું છે. તેને ઓનલાઇન ઓર્ડર કરી શકાશે. જો કે સ્વિસમિન્ટનું કહેવું છે કે આવા માત્ર 999 સિક્કા જ બનાવાયા છે. એક સિક્કો ખરીદવા માટે માટે તમારે 199 ફ્રાન્ક ખર્ચવા પડશે. તેની સાથે તમને એક ખાસ મેગ્નીફાઇંગ ગ્લાસ પણ આપવામાં આવશે, કે જેથી મહાન વૈજ્ઞાનિક અલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇનની આકૃતિને યોગ્ય રીતે જોઇ શકાશે.