ડૂંગળી, લસણના ભાવ ઘટાડવા નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાન બન્યા નથી: સાધ્વી ઋતુંભરા

દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઇ મોદી ડુંગળી, લસણના ભાવ ઘટાડવા માટે વડાપ્રધાન નથી બન્યા. તેઓ દેશના રાજા છે. તેઓ ભારતને ભારત બનાવવા માટે વડાપ્રધાન બન્યા છે આ શબ્દો છે સાધ્વી ઋતુંભરાના. દીદીના હુલામણા નામથી જાણીતા સાધ્વી ઋતુંભરા દ્વારા ખેડાના મહિસા ગામ ખાતે સંવિદ ગૂરૂકુલ શરૂ કરવામાં આવ્યુ છે. જેના ઉઘ્ઘાટન પ્રસંગે તેઓ મહિસા ગામે આવ્યા હતા.

સભાને સંબોધન કરતા સાધ્વીએ આ નિવેદન આપ્યુ હતું. સાધ્વીએ કહ્યું હતું કે, તમે મારો શબ્દ રૂપી સંદેશ ભારતભરના લોકો સુધી પહોંચાડો.પોતાના સંબોધનમાં તેમણે કહ્યું કે, હું બધાને નિવેદન કરું છું કે મારો સંદેશ બધાને કહેજો. આપણે ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ડુંગળી, લસણના ભાવ સસ્તા કરવા પ્રધાનમંત્રી નથી બનાવ્યા. તે ભારતને ભારત બનાવવા માટે પ્રધાન મંત્રી બન્યા છે. આપણે એકજુટ થઈ, એક મત થઈ રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે લાગવુ જોઇએ તેવું હું બધાને નિવેદન કરું છું.