2 અબજ વર્ષ પહેલાના ઉલ્કાપાતથી સર્જાયેલી પશ્ચિમ ઓસ્ટ્રેલિયાની 43 માઇલ પહોળી યારાબુબ્બા ખીણ

ઓસ્ટ્રેલિયાના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલ યારાબુબ્બા નામની ખીણ બે અબજ વર્ષ કરતા વધુ સમય પહેલા થયેલા એક ઉલ્કાપાતથી સર્જાઇ હોવાનું ઓસ્ટ્રેલિયન વૈજ્ઞાનિકોએ જણાવ્યું છે. વિશ્વમાં અવકાશી પદાર્થ પડવાથી સર્જાયેલ આ સૌપ્રથમ ખીણ છે હોવાનું કહેવાયું છે.

પૃથ્વી પર કોઇ અવકાશી પદાર્થ પડવાની સૌપ્રથમ અસર તરીકે આ ખીણને ગણવામાં આવે છે. પર્થની કર્ટિન યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોની એક ટુકડીએ ૪૩ માઇલ પહોળી આ ખીણની વય નક્કી કરવા માટે તેની અંદરના ખનીજોનું આઇસોટોપિક એનૅલિસિસ હાથ ધર્યું હતું.

આ વિશ્લેષણ પરથી જાણવા મળ્યું હતું કે ૨.૨૨૯ અબજ વર્ષ પહેલા ત્રાટકેલી ઉલ્કાની અસરથી આ ખીણ સર્જાઇ હતી. આ યારાબુબ્બા ખીણ આમ તો અત્યાર સુધી ઉલ્કાપાતની અસરથી સર્જાયેલ સૌથી જૂની ખીણ તરીકે જાણીતી જ હતી પણ તેની ચોકકસ વય અત્યાર સુધી નક્કી થઇ શકી ન હતી.