ગુજરાતમાં ઠંડીની તીવ્ર અસર : પારો 3 ડિગ્રી ગગડવાની ચેતવણી

રાજયમાં છેલ્લા બે સપ્તાહ દરમ્યન તીવ્ર ઠંડી પડી રહી છે.ઉત્તર ભારતમાં થઈ રહેલી હિમ વર્ષાની કારણે રાજયમાં પણ શીત લહેરની અસર જોવા મળી રહી છે. સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ઠંડીની તીવ્ર અસર જોવા મળી રહી છે.આજે રવિવારે રાજયમાં સૌથી વધુ નલીયામાં 7.7 ડિગ્રી લધુત્તમ તાપમાન નોંધાયુ હતુ.અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ ઠંડીનો પારે 11થી 12 ડિગ્રી વચ્ચો જોવા મળ્યું હતું.

અમદાવાદના એરપોર્ટ કેમ્પસમાં આવેલી હવામાન વિભાગની કચેરીના સૂત્રોએ કહયું હતું કે રાજયના અન્ય શહેરો પેકી અમદાવાદમાં 12.8 ડિ.સે., ડિસામાં 10.6 ડિ.સે., ગાંધીનગરમાં 11.0 ડિ.સે.,વડોદરામાં 11.8 ડિ.સે.,સુરતમાં 17.6 ડિ.સે.,વલસાડમાં 14.1 ડિ.સે., અમરેલીમાં 12.2 ડિ.સે., ભાવનગરમાં 15.6ડિ.સે.,રાજકોટમાં 13.0 ડિ.સે.,સુરેન્દ્રનગરમાં 14.0 ડિ.સે.,ભૂજમાં 11.2ડિ.સે., અને નલીયામાં 7.7 ડિ.સે. લધુત્તમ તાપમાન (ઠંડી) નોંધાવવા પામ્યું હતુ.