રાજકોટમાં પ્રથમ પ્રયોગઃ હવે ઇ-મેમો પોસ્ટ ઓફિસમાં પણ ભરી શકાશે

પોસ્ટ ઓફિસમાં ગેસબિલ, ટેલિફોન બિલ સહિતના જુદા જુદા બિલ ભરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. રાજ્યમાં સૌપ્રથમ વખત હવે રાજકોટની પોસ્ટ ઓફિસોમાં ટ્રાફિક નિયમભંગ બદલ પોલીસે ફટકારેલા ઈ-મેમો પણ વાહનચાલકો ભરી શકશે. આ માટે રાજકોટ સિટી પોલીસ અને હેડ પોસ્ટ ઓફિસ વચ્ચે ખાસ એમઓયુ થયા છે.

વાહનચાલકો હવે ટ્રાફિક કચેરી ઉપરાંત પોસ્ટ ઓફિસે પણ ઈ-મેમોના પૈસા ભરી શકશે. અત્યાર સુધી ઈ-મેમો બેંકમાં ઓનલાઈન અને શહેરની ટ્રાફિક બ્રાંચની કચેરી, જામનગર રોડ ખાતે જ ભરી શકાતા હતા, પરંતુ હવે આ સુવિધામાં વધુ એક ઉમેરો થતા હવે હેડ પોસ્ટ ઓફિસ ખાતે પણ વાહનચાલકો ઈ-મેમો ભરી શકાશે. નવી સુવિધા સંભવત નવા વર્ષ એટલે કે આગામી જાન્યુઆરી માસથી અમલી થશે.

ટપાલ વિભાગ વતી હેડ પોસ્ટ ઓફિસના સિનિયર સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોસ્ટ પરમાર અને પોલીસ વતી જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર અહેમદ ખુરશીદે પરસ્પર એમઓયુ કર્યા હતા. જો કે, નવી સુવિધા લોકો સુધી પહોંચાડવામાં પોસ્ટ ઓફિસના જ અધિકારીઓએ ઉદાસીનતા દાખવી રહ્યા હોય તેવી સ્થિતિ નિર્માણ પામી છે.