દેશનો નાગરિક કોણ કહેવાય છે, ગૃહ મંત્રાલયનો મોટો ખુલાસો, જાણો શું છે નિયમ

કેન્દ્રના ગૃહમંત્રાલયે એક નિવેદન દ્વારા જણાવ્યું છે કે પહેલી જુલાઈ-1987 પહેલા ભારતમાં જન્મેલા અથવા માતા-પિતા તે પહેલા જન્મ્યા હોય, તે ભારતના નાગરિક ગણાય છે, તેથી લોકોએ ચિંતા કરવાની જરૃર નથી.

નાગરિક્તા સંશોધન કાયદો અને એનઆરસી વિશે ચાલી રહેલા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન વચ્ચે ગૃહમંત્રાલય તરફથી નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે. મંત્રાલયના એક સિનિયર અધિકારીએ કહ્યું છે કે, ભારતમાં જેનો જન્મ પહેલી જુલાઈ 1987 પહેલા થયો છે અથવા જેમના માતા-પિતાનો જન્મ તે પહેલા થયો છે તે લોકો કાયદાકીય રીતે ભારતીય નાગરિક છે. નાગરિક્તા કાયદો-2019 અથવા એનઆરસી લાગુ થવાના કારણે દેશના લોકોએ ચિંતા કરવાની જરૃર નથી.

તેમણે કહ્યું છે કે, ભારતની નાગરિક્તા જન્મતારીખ અથવા જન્મ સ્થળ અથવા બન્નેને લગતા કોઈપણ સંબંધિત દસ્તાવેજથી સાબિત કરી શકાય છે. આગામી સમયમાં ગૃહમંત્રાલય નાગરિક્તા સાબિત કરવાની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે કામ કરી રહ્યું છે. અધિકારીએ કહ્યું છે કે ભારતીય નાગરિકોના માતા-પિતા અથવા દાદા-દાદીના જન્મ પ્રમાણપત્ર 1971 પહેલાના હશે તેમણે તેમની નાગરિક્તા સાબિત કરવાની નહીં રહે. એક યાદીમાં ઘણાં કોમના દસ્તાવેજોને સામેલ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. તેથી કોઈપણ નાગરિકને કારણ વગર પરેશાન કરવામાં ન આવે.