આજે રાત્રે 12 વાગ્યાના ટકોરાથી શરૂ થઈ જશે ફાસ્ટ ટેગ, જાણો શું છે ફાસ્ટ ટેગ

14મી ડિસેમ્બર એટલે કે આજે રાત્રે બારના ટકોરાથી નેશનલ હાઈ-વેના ટોલ પ્લાઝા પર ફાસ્ટટેગની અમલવારી શરૂ થઈ જશે. આ માટે દરેક ટોલ પ્લાઝા પર અલાયદી વ્યવસ્થા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.  પંદરમીની રાતે 12 વાગ્યા પછીથી ફાસ્ટેગની વ્યવસ્થા લાગુ થઈ જશે. દેશના તમામ નેશનલ હાઈવેના ટોલ પ્લાઝા પર ફાસ્ટેગ 15 ડિસેમ્બરથી લાગુ થઈ જશે. તેના વગર તમે ફાસ્ટેગની લેનમાં વાહન લઈને પ્રવેશ કરીએ છીએ તો બેગણો ટોલ વસૂલ કરવામાં આવશે. રાજમાર્ગો પર હાલમાં એક હાઈબ્રીડ લેન હશે. જ્યાં ફાસ્ટેગના વાહનોના ટોલ લેવામાં આવશે.

નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ટોલ કલેક્શન એ માર્ગ પરિવહન અને હાઇવે મંત્રાલયનો ફ્લેગશીપ પ્રોગ્રામ છે. રેડિયો ફ્રીકવન્સી આઇડેન્ટિફિકેશન ટેકનોલોજી દ્વારા ટ્રાફિક મૂવમેન્ટને સરળ બનાવવા અને ટોલ કલેક્શન કરવાના હેતુથી આનો દેશભરમાં અમલ થવાનો છે.

ફાસ્ટટેગ શું છે?

ફાસ્ટેગ એ રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટેગ જેવું છે, જે વાહનની સાઇડ સ્ક્રીન પર લગાવવામાં આવ્યું છે. આને સમય-સમય પર રિચાર્જ કરી શકાય છે. ફાસ્ટટેગ હોવાનો ફાયદો એ છે કે આ ટેગ દ્વારા વાહનની ઓળખ ટોલ પર કરવામાં આવે છે  જ્યારે ગાડી ટોલ પ્લાઝા પરથી પસાર થાય છે ત્યારે ટોલ ચુકવણીની રકમ ચૂકવવાની રહેશે, તે રકમ તે જ ટેગ દ્વારા કાપવામાં આવે છે. એટલે કે, ટોલ પર રોકાવાની જરૂર નથી.