ગુજરાતની 20 નદી પ્રદૂષિત: નર્મદા, તાપી સહિત જાણો કઈ-કઈ નદી છે પ્રદુષિતની યાદીમાં…

દેશભરમાં સૌથી વધુ પ્રદૂષિત નદીઓમાં ગુજરાતની સાબરમતી, નર્મદા, ભાદર, વિશ્ર્‌વામિત્રી, તાપી, મહી સહિતની 20 નદીઓ સાથે સૌથી વધુ પ્રદૂષિત નદીઓની સંખ્યામાં ગુજરાત દેશમાં પાંચમા નંબરે છે. કેન્દ્ર સરકારના વોટર રિસોર્સ, રિવર ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે આ લેટેસ્ટ આંકડા આપ્યા છે. ગુજરાતમાં નદીઓના શુદ્ધીકરણ માટે વપરાયેલા નાણાંનો વેડફાટ થયો છે, કારણ કે એક પણ નદીની સૌથી વધુ પ્રદૂષિત નદીની કેટેગરીમાંથી બાદબાકી થઈ નથી. આંકડા ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડની કામગીરી સામે સવાલો ઊભા કરે છે.

સાબરમતી નદીના શુદ્ધીકરણ માટે બે વર્ષ પહેલાં 500 કરોડ અને તાપી માટે બે કરોડ ફાળવાયા હતા. ગુજરાતની સૌથી વધુ પ્રદૂષિત ૨૦ નદીઓમાં સાબરમતી, નર્મદા, અમલાખડી, ભાદર, ભોગાવો, ખારી, વિશ્વામિત્રી, ભાદર, ત્રિવેણી, અમરાવતી (નર્મદાની શાખા), દમણગંગા, કોલક, માહી, શેઢી, તાપી, અનાસ, બલેહવર ખાદી, કીમ, મેસ્વા નદીનો સમાવેશ થાય છે.

તાપી નદીના શુદ્વિકરણ માટે ગુજરાત સરકાર 900 કરોડ રૂપિયાનું પેકેજ જાહેર કર્યું છે પરંતુ હજુ સુધી આ દિશામાં આયોજન જ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સુરત સિટી વિસ્તારમાંથી તાપી નદી નાળામાં ફેરવાઈ ગઈ છે. ગુજરાત સરકાર ક્યારે કામગીરી શરૂ કરે છે તેની રાહ જોવામાં આવી રહી છે.