મોદી સરકારને વધુ એક આંચકો, સપ્ટેમ્બરમાં GST કલેક્શનમાં ભારે ઘટાડો

મોદી સરકારને આર્થિક મોરચે વધુ આંચકો લાગ્યો છે. સપ્ટેમ્બર મહિના દરમિયાન મોદી સરકારને જીએસટી કલેક્શનમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 2019ના સપ્ટેમ્બર મહિનામાં કુલ જીએસટી કેલક્શન 16,91,916 છે. જેમાં CGST SG 16,630 કરોડ, SGST 98 22,598 કરોડ, IGST 69 45,069 કરોડ( આયાત પર જમા થયેલી રેવેન્યુ 22,097 કરોડ સહિત) અને સેસ રેવેન્યુ 7,620 કરોડ છે.

આ પહેલા ગયા મહિનામાં એટલે કે ઓગસ્ટમાં દેશના 8 કોર સેક્ટરના વિકાસ દરના અહેવાલમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો હતો. ઓગસ્ટમાં 8 કોર સેક્ટરનો વિકાસ દર 0.5 ટકા નોંધાયો હતો. જ્યારે જુલાઈમાં આ વૃદ્ધિ 2.1 ટકા હતી. ઓગસ્ટ 2018 માં, આઠ કોર સેક્ટરનો વિકાસ દર 7.7 ટકા હતો. આઠ કોર સેક્ટરનો ગ્રોથ રેટ ઘટ્યો છે.

કોર સેક્ટરની વૃદ્ધિમાં 0.5. 0.5 ટકાનો ઘટાડો એ મોદી સરકાર માટે મોટો આંચકો છે, સોમવારે જારી થયેલા તાજેતરના આંકડા મુજબ, કોર સેક્ટરના core મુખ્ય ઉદ્યોગોનો અનુક્રમણિકા ૧૨8.૨ રહ્યો છે. ગયા વર્ષના આંકડાની તુલનામાં, તેમાં 0.5 ટકાનો ઘટાડો નોંધવામાં આવ્યો છે. વર્ષ 2019-20ના એપ્રિલથી ઓગસ્ટ દરમિયાન તે 2.4 ટકા છે. જ્યારે ગયા વર્ષે તે 7.7 ટકા હતો.

ખરેખર, સરકારના તમામ પ્રયાસો છતાં ઉદ્યોગોનો વિકાસદર ઝડપી નથી થઈ રહ્યો. જુલાઇમાં આઠ કોર સેક્ટરની વૃદ્ધિ 2.1 ટકા હતી. હવે આશા છે કે આમાં વધારો થાય.પરંતુ હવે ઓગસ્ટના આંકડાએ અર્થવ્યવસ્થાને ખરાબ રીતે હલાવી દીધા છે.