ઝઘડીયા જીઆઈડીસીનું કેમિકલવાળું પાણી નર્મદા નદીમાં સરેઆમ છોડાય છે, ગોવાલીની ખાડીમાં માછલીઓના મોત

ઝઘડિયા જીઆઈડીસીના ઉદ્યોગો દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે સંગ્રહ કરાયેલું પ્રદુષિત કેમિકલ જાહેરમાં વરસાદી કાંસમાં છોડવામાં આવતું પાણી વહીને દુબોરીદ્રા ગામની સિમ સુધી આવી જઈ નર્મદા નદી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ ખાડી જીઆઈડીસીથી દુબોરીદ્રા ગોવાલી થઇ નર્મદામાં ભળતી હોઈ પ્રદુષિત પાણીથી ખેતીને, પાણીમાં રહેતા જીવને તથા ખાડીમાંથી પાણી પીતા પશુઓને નુકસાનકર્તા છે તેમ છતાં ઉદ્યોગ સંચાલકો દ્વારા વારંવાર આવું કૃત્ય કરાઈ રહ્યું છે.

ઝઘડિયા જીઆઈડીસીના ઉદ્યોગ સંચાલકોને ચોમાસાની દેડકાની જેમ રાહ જોતા હોઈ છે. ક્યારે વરસાદનું ઝાપટું પડે અને અમે વરસાદી પાણી સાથે પ્રદુષિત પાણી વરસાદી કાંસ માં પાસ કરીએ. જીઆઈડીસીએ પણ વરસાદી કાંસ એવા બનાવ્યા છે અને પ્રદુષિત કેમિકલ કોણે જાહેરમાં છોડ્યું તે માલમ કરવાનું મુશ્કેલ બની જાય છે. ચોમાસા દરમિયાન વારંવાર ઉદ્યોગ સંચાલકો દ્વારા આવું કૃત્ય કરવામાં આવે છે.

આજરોજ માંડવા ગામના અને પ્રદુષણ ઓકતા ઉદ્યોગો વિરૃદ્ધ જન જાગૃતિ અને લડત ચલાવતા હસમુખભાઈને દુબોરીદ્રા ગામ પાસેથી વહેતી ખાડીમાં મોટી માત્રામાં કોઈ એકમ દ્વારા પ્રદુષિત પાણી છોડવામાં આવેલું છે તેવી જાણ થતા તેઓ જીઆઈડીસીમાંથી દુબોરીદ્રા સુધી જોતા મોટા પાયે ખાડીમાં પ્રદુષિત પાણી વહેતુ નજરે પડ્યું હતું. દુબોરીદ્રા ગામ પાસે એટલી હદે પ્રદુષિત પાણી ઘેરાયેલું હતુંકે જો કોઈ પશુ તેને પીય જાય તો તેનું મૌત નિશ્ચિત થાય.

આ ખાડીનું પાણી જીઆઇડીસી થઈ દુબોરીદ્રા, ગોવાલી થઈ નર્મદામાં ભળે છે. આજરોજ ગોવાલી ગામ પાસે પણ ખાડીમાંની માછલીઓના મોત થયા હોવાના અહેવાલ છે. નર્મદામાં ભળતી ખાડીના પ્રદુષિત પાણીના કારણે નર્મદાના જળચરને પણ મોટા પાયે નુકસાન થઈ રહ્યું છે. જિલ્લા જીપીસીબી પર ઉદ્યોગ સંચાલકો સાથે ની સાંઠગાંઠના આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે ત્યારે આવી બાબતો એમના ધ્યાને પણ આવતી હશે કે કેમ તે વિચારવું રહ્યું. આજરોજ દુબોરીદ્રા ગામ સુધી આવેલું પ્રદુષિત પાણી સંદર્ભે એનજીઓ દ્વારા જીપીસીબીને ફરિયાદ કરી પાણીના નમૂના લેવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે.