પાકિસ્તાનના બે સૈનિકો માર્યા ગયા, POKના જવાનોના મૃતદેહ લઈ ન ગયા, પંજાબી મુસ્લિમ જવાનોના મૃતદેહને લઈ ગયા