અમરેલીમાં અચાનક પલટાયું વાતાવરણ, વરસાદ સાથે પડ્યા કરા

અમરેલીના રાજુલાના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો હતો. પવન સાથે પડેલા વરસાદમાં કરા પણ પડ્યા હતા. લોકોમાં ઠંડકનો અહેસાસ થયો હતો.

હાલમાં ગરમીનું પ્રમાણ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે ઉંચું બની રહ્યું છે, ત્યારે અમરેલીના આકાશે વાદળા ઘેરાતા લોકોમાં હાશકારો જોવા મળ્યો હતો. લોકોએ ભારે ગરમી અને બાફમાં રાહતના શ્વાસ લીધા હતા. વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી જવા પામી છે.