સાધિકા સાથેના દુષ્કર્મ કેસમાં નારણ સાઈ દોષિત, પાંચ વર્ષ, ચાર મહિના પછી ચૂકાદો, સજાનું એલાન 30મીએ

સુરતની પરિણીતા સાથેના દુષ્કર્મ કેસમાં સુરતની અદાલતે આસારામના પુત્ર નારાણ સાંઈને દોષિત ઠેરવામાં આવ્યો છે. સુરતની સેશન્સ કોર્ટે બે સગી બહેનો સાથે દુષ્કર્મ આચરવાનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

આશરે ત્રણ હજાર પાનાની ચાર્જશીટ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. છઠ્ઠી ઓક્ટોબર-2013માં સુરતના જહાંગીર પુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં બે સગી બહેનો અને આસામરામ આશ્રમની સાધિકાએ નારણ સાઈ દ્વારા દુષ્કર્મ આચરવામા આવ્યો હોવાની ફરીયાદ કરી હતી. આ કેસમાં સાક્ષીઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી. પીડિતાઓનું 164 મુજબનું નિવેદન નોંધવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત આ કેસમાં લાંચ આપવાના પ્રયાસ કરવાનો પણ ગુનો સુરતની ડીસીબીમાં નોંધવામાં આવ્યો હતો.

પાંચ વર્ષ અને ચાર મહિના બાદ નારણ સાઈને સુરતના દુષ્કર્મ કેસમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો છે. સજાની સુનાવણી 30મીએ કરવામાં આવશે. ફરીયાદ નોંધાયા બાદ નારણ સાઈ 58 સુધી પોલીસને હાથતાળી આપી ભાગતો ફરતો હતો પરંતુ છેવટે સુરત પોલીસે દિલ્હી પાસેથી નારણ સાઈને પકડી પાડ્યો હતો.