બિહાર ચૂંટણી: ‘ક’થી ક્રાઈમ, ‘ખ’થી ખતરો અને ‘ગ’થી ગોળી, ભાજપે લાલુ રાજની ડિક્શનરી ઈશ્યુ કરી

બિહારની ચૂંટણીનો તાવ આ સમયે વધારે છે. રાજ્યનું આ રાજકીય તાપમાન નવેમ્બરના રોજ છેલ્લા તબક્કાના મતદાન થાય ત્યાં સુધી રહેશે. આ દરમિયાન એક તરફ એનડીએ અને એક તરફ મહાગઠબંધન એકબીજાના 15 વર્ષના કાચા ચિઠ્ઠા સાથે તૈયાર છે. બંને જોડાણ તેમના શાસનને વધુ ઉત્તમ અને વિપક્ષની અવધિને ગૌણ, નકામી અને નિષ્ફળ ગણાવે છે.

આ સંદર્ભમાં, ભાજપ લાલુ યાદવના 15 વર્ષના શાસનની ડિક્શનરી લાવશે. ભાજપના આ ડિક્શનરીમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે 1990 થી 2005 ના તે સમયગાળામાં, કનો અર્થ ક્રાઇમ, ખનો અર્થ ખતરો અને ગનો અર્થ ગોળી હતો.

ભાજપે આ ડિક્શનરીને તેના સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલ પર બહાર પાડી છે. જ્યાં ઘનો અર્થ ઘોટાલા,ચનો અર્થ ચરવાહ વિદ્યાલય છે. ભાજપનું કહેવું છે કે તે એક એવી શાળા હતી જ્યાં અભ્યાસ કરતાં વધારે બાળકોને રજા આપવામાં આવી હતી. ભાજપે કહ્યું છે કે તે હતો.. લાલુનો જંગલ રાજ.

લાલુ યાદવના શાસનમાં 1990 ના દાયકામાં બિહારમાં તૈયાર કરાયેલ એક ભયંકર શબ્દકોશ!  લાલુની પાર્ટી ‘આરજેડી’ નો અર્થ પણ ભાજપે સમજાવી દીધો છે. ભાજપે કહ્યું છે કે લાલુ રાજમાં રાનો અર્થ થાય છે રંગદાર, જનો અર્થ જંગલરાજ અને દનો અર્થ છે દાદાગીરીથી ખંડણી માંગવી. ભાજપે કહ્યું છે કે બિહારના લોકોએ તો આ શબ્દકોશનાં જ્ઞાનને ન તો ફરીથી જાણવું જોઈએ અને ન તો વાંચવું જોઈએ.