અમદાવાદના છૂટક વેપારીઓ આ જગ્યાએથી ખરીદી શકે છે શાકભાજી

ગુજરાત સરકારની સુચના અનુસાર અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા તથા એ.પી.એમ.સી.ના સહયોગથી અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં જુદી જુદી જગ્યાએ શાકભાજીના હોલસેલ હજારો ઊભા કરવાનું નક્કી થયેલ છે જેથી અમદાવાદ શહેરની જનતાને શાકભાજીનો પુરવઠો નિયમિત મળી રહે.

આવતીકાલે તા. 17-4-2020થી સવારે 4:00થી 10:00 કલાક સુધી ગીતા મંદિર બસ સ્ટેન્ડ તથા ગુર્જરી બજાર રિવરફ્રન્ટ ખાતે શાકભાજીના હોલસેલ વેપારીઓ દ્વારા શાકભાજીનું વેચાણ શરૂ કરવાનું જણાવવામાં આવે છે. આથી શહેરના લીલા શાકભાજીના છૂટક વેપારીઓને આ બંને જગ્યાએથી હોલસેલમાં શાકભાજી ખરીદવા માટે જણાવવામાં આવે છે