લ્યો બોલો, કેન્દ્રીય મંત્રી રામવિલાસ પાસવાનના ઘરનું પાણી પણ પીવા લાયક નથી

કેન્દ્રના ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ ખાતાના પ્રધાન રામ વિલાસ પાસવાનના ઘરેથી લીધેલા પીવાના પાણીના નમૂના પણ ઉતરતી કક્ષાના હોવાથી એ પાણી પીવાલાયક નથી આવું કંઇ અમે નથી કહેતા પણ બીઆઇએસ દ્વારા કહેવાયું છે. પીવાના પાણીની ગુણવત્તા ચકાસતા બ્યુરો ઑફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ (બીઆઇએસ)એ સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે બીએસઆઇએ પાટનગર નવી દિલ્હીમાં દસ બાર સ્થળેથી પીવાના પાણીના નમૂના લીધા હતા અને લેબોરેટરીમાં એની ગુણવત્તા તપાસી હતી. ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટને આ માહિતી આપી હતી.

બીએસઆઇએ કોર્ટને કહ્યું હતું કે પાસવાનના બંગલેથી લીધેલા પાણીની ગુણવત્તા વાસ, એલ્યુમિનિયમ અને કોલીફોર્મના નક્કી થયેલા ધારાધોરણ મુજબનું નહોતું. કેન્દ્રીય પ્રધાનના બંગલાની આ સ્થિતિ હોય તો સામાન્ય નાગરિકોને શુદ્ધ પીવાનું પાણી કેવી રીતે મળતું હશે. દિલ્હીમાં મ્યુનિસિપાલિટી પાઇપ લાઇન દ્વારા ઘરે ઘરે પીવાનું પાણી પહેાંચાડે છે. બીએસઆઇએ ડઝનબંધ નમૂના લઇને નેશનલ એક્રેડિશન બોર્ડ લેબોરેટરીમાં મોકલ્યા હતા. તમામ નમૂના નક્કી થયેલા સ્ટાન્ડર્ડ કરતાં ઊતરતી કક્ષાના હતા એમ સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવવામાં આવ્યું હતું.