આવતીકાલે નાણા મંત્રી નીતિન પટેલ રજૂ કરશે ગુજરાતનું બજેટ

આવતીકાલથી શરૃ થઈ રહેલા  બજેટ સત્રના પ્રથમ દિવસે નાણામંત્રી નીતિન પટેલ 2020-21 નું અંદાજપત્ર રજૂ કરશે. જે ગત્ વર્ષની સરખામણીમાં 18 હજાર કરોડના વધારા સાથે 2 લાખ 22 હજાર કરોડનું હોય શકે છે. આ બજેટમાં રાજ્ય સરકાર નાણાકીય સંતુલનની સાથે રાજ્યની મહાનગરપાલીકાઓની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને વેરા વધારાની દરખાસ્ત રજૂ ન કરે એવી શક્યતાઓ છે. આ બજેટમાં રોજગારીની સાથે કૃષિ અને નાના ઉદ્યોગો માટેની ખાસ યોજનાઓની જાહેરાત પણ થઈ શકે છે.

ગત્ વર્ષે લોકસભા ચૂંટણી હોવાથી ફેબ્રુઆરીમાં  ચાર મહિના માટે 64 હજાર કરોડનું લેખાનુદાન લીધું હતું અને જુલાઈમાં 2019-2020 ના પૂર્ણ બજેટ રજૂ થયું હતું. આ બજેટનું કદ 2 લાખ 4 હજાર કરોડ રૃપિયા હતું. આ બજેટ ગુજરાતના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર 2 લાખ કરોડ સુધી પહોંચ્યું હતું, જો કે આ વર્ષે બજેટના કદમાં કરકસરને ધ્યાનમાં રાખીને 18 હજાર કરોડનો વધારો થવાની શક્યતા છે. જેને કારણે 2020-21 નું અંદાજપત્ર 2 લાખ 22 હજાર કરોડ સુધી પહોંચે એવી સંભાવના છે.

ગુજરાત સરકારની મુખ્ય આવક જીએસટીની છે. જેમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થતો જાય છે, પરંતુ કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી ગુજરાતને રૃપિયા 5 થી 6 કરોડ ઓછા મળતા હોવાથી નાણાકીય સંતુલન જાળવવા પર ભાર મૂકવો પડશે.