સુરત: માત્ર 30 મીનીટમાં તૈયાર કરાઈ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની સૌથી નાની પ્રતિમા,જાણો વિશ્વની સૌથી નાની પ્રતિમા વિશે

વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની સૌથી નાની પ્રતિમા સુરતમાં બનાવવામાં આવી છે. 3D ટેકિનકથી બનાવવામાં આવેલી આ 13 MMની પ્રતિમાને વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઓંફ ઇન્ડિયામાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

જયારે ગીનીસ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં મોકલવાની તેયાર કરવામાં આવી રહી છે. સુરતની થ્રીડી એનિમેશન બનાવતી કંપનીને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની સ્થાપના કરવામાં આવી ત્યારે વિચાર આવ્યો હતો કે સુરતમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની સૌથી નાની પ્રતિમાં બનાવવી છે. ત્યાર બાદ 3D ટેકિનકથી કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું હતું. રેસિન મટીરિયલથી 13 MMની વિશ્વની સૌથી નાની સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનાવવામાં આવી છે જેનું વજન એક ગ્રામ જેટલું પણ નથી.

આ નાની પ્રતિમા માત્ર 30 મિનિટમાં તૈયાર કરવામાં આવી છે. અલ્ટ્રાવાયલેટ લેસરની મદદથી એની ઉપર ઝીણવટપૂર્વક ધ્યાન મૂકવામાં આવ્યું હતું. થ્રીડી કલ્ચર માટે લેયર બાય લેયર આ પ્રતિમા તૈયાર કરવામાં આવી હતી જેથી આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની આબેહૂબ કોપી લાગે.

આ પ્રતિમા એટલી નાની છે કે સામાન્ય આંખોથી જોવામાં પણ મુશ્કેલી થાય છે. જોકે 3D ઇફેકટ હોવાના કારણે આબેહૂબ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જેવી લાગે છે.